วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ค่ายครูมืออาชีพ วันที่ 27 เมษายน 2555

วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการทำ blog ทำให้ได้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานของ blog และวันนี้ก็ได้ทำ blog การฝึกประสบการวิชาชีพครู เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศน์ และการบันทึกการทำงงานของเราเมื่อเราสอนหนังสือที่โรงเรียน เพื่อเป็นสื่ออีกทางที่คณะครูฝ่ายฝึกประสบการณ์ สามารถเข้ามาตรวจดูการทำงงานของเราผ่านทาง blog เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา และเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้จริง โดยใช้หลักการที่ว่า" Learning by doing"

1 ความคิดเห็น: