วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมตั้งแต่วันที่1-7 มิถุนายน 2555

วันที่ 1 มิถุนายน 2555
              ตั้งแต่เช้า ดูแลความสะอาดของเขตพื้นที่และร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมนักเรียน
              ตอนเที่ยง  ช่วยแม่ครัวตักข้าวตักแกงให้กับนักเรียนทุกคนได้ทานอาหารพร้อมกัน
              ตอนบ่าย สอนหนังสือนักเรียน และส่งนักเรียนกลับบ้านในเวลา 16.00 น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2555
             ตั้งแต่เช้า7.00-8.30 - นักเรียนทำความสะอาดห้องเรีบยน ทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเริ่มเข้าเรียนในเวลา 8.30 น. กระผมสอนนักเรียนชั้น ป.5/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1
             ตั้งแต่เวลา 11.30-13.30 - นักเรียนรับประทานอาหารเที่ยง และเข้าเรียนในเวลาถัดมา และกระผมก็เตรียมตัวสอนในเวลา 13.30-14.30
            14.30-15.30 ผมสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 นักเรียนชั้น ป.6/2
             16.00 น. เดินทางกลับบ้าน

วันที่ 5 มิถุนายน 2555
             วันนี้ผมมีสอนตั้งแต่10.30-11.30 และเป็นเวลาพักทานอาหารกลางวัน
              เวลา 13.30-15.30 ผมมีสอนหนังสือนักเรียนชั้น ป.6/1 และ ป.5/2
              และเวลา 16.00 ผมเดินทางกลับบ้านพร้อมนักเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2555
              กิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมสบายๆๆๆสบาย ช่วยงานครูพี่เลี้ยง ช่วยงานสอนครูต่างชาติ และช่วยเพื่อนครูดูแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกัน และตอนเที่ยงก็ช่วยแม่ครัวตักอาหารใส่จานให้นักเรียนทาน และตอนบ่ายเข้าร่วมประชุมกับคณะครูอาจารย์ที่ โรงเรียน และเดินทางกลับบ้าน เวลา 16.00 น

วันที่ 7 มิถุนายน 2555
               กิจกรรมในวันนี้ตั้งแต่เช้าก็ช่วยดูแลเรื่องความสะอาดของเวรประจำวันของห้องเรียนชั้น ป.5/1 เพื่อดูความสะอาดและความเรียบร้อย และร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าสอนนักเรียนในเวลา 9.30-10.30 และพักทานอาหารกลางวันพร้อมนักเรียน 11.30-12.30 และเริ่มเรียนชั่วโมงถัดไป และส่วนผมตอนบ่ายไม่มีการเรียนการสอนนั่งทำงานของตนเองทางด้านงานสอน และการตรวจการบ้านนักเรียน

ภาพกิจกรรมที่ครูกับนักเรียนร่วมกันทำ


 ร่วมกันจัดป้ายนิทรรศการเพื่อไปโชว์ในงานวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แต่งชาติ
ครูกับนักเรียนช่วยกันทำ อย่างมีความสุขหิวแล้วรับประทานหารหารเที่ยงเถอะ ครูบิลลี่
สอนแบบถึงนักเรียน แบบถึงตัวกันเลยครับ ไม่เข้าใจถามครูมาเลยครับ
หลังเรียนเสร็จครูบิลลี่และนักเรียน ขอสักรูปนะครับ

นักเรียนบอกผมว่า พวกเขาไม่อยากถ่ายรูปครับ ทำไงอ่าดูหน้าตาแต่ละคนดิครับ 55
กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 มีดีงนี้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
          ตั้งแต่เวลา7.00-7.30 - ดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และห้องเรียน
                           7.45-8.00 - เข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                           8.00-8.30 - พานักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรม ออมทรัพย์ Home Room ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
                           8.30-11.30 - เข้าสอนหนังสือและตักอาหารให้นักเรียนทานจนครบทุกคน
                            12.30-14.30 - นั่งทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ห้องครูฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
                            16.00 เป็นเวลาเลิกเรียนส่งนักเรียนกลับบ้านและเดินทางกลับบ้าน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
           ตั้งแต่เวลา 7.00-8.30 -  ดูและความสะอาดเขตพื้นที่ ความสะอาดของห้องเรียน ร่วมทำกิจกรรมออมทัพย์ และกิจกรรม Home Room นักเรียนชั้นประถมศึคกษาปีที่ 5/1
                             8.30-11.30 - เข้าสอนนักเรียน และช้วยแม่ครัวตักข้าวใส่จานให้นักเรียน และช่วยกันตักแกงให้กับนักเรียนทานข้าวเที่ยงจนครบทุกคนหลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง
                              12.30-16.00 - เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาค บ่าย ที่นักเรียนต้องเรียนต่อในรายวิชาต่างๆ และเดินทางกลับบ้านในเวลาเลิกเรียน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
            ตั้งแต่เวลา 7.30-830 - ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบ และทำกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมในห้องเรียน
                               8.30-9.30 - นั่งเตรียมตัวสอนในชั่วโมงถัดไป
                               9.30-10.30 - สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
                               10.30-12.30 - หลังจากสอนหนังสือเสร็จแล้วก้อช่วยแม่ครัวตักข้าวใส่จานและรอรับนักเรียนเข้ารับประทานอาหารในเวลาตอนเที่ยง
                               12.30-16.00 - นั่งผ่อนคลายและนั่งเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งครูพี่เลี้ยงก่อนนำไปสอน และเดินทางกลับบ้านในเวลาเลิกเรียน

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ มิตรภาพ ที่ 30 / 28 พฤาภาคม 2555

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ มิตรภาพ ที่ 30/ 28 พฤาภาคม 2555
        กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าเป็รการลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน และเข้าประชุมดดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 8.30 น 
        และ12.00 น ร่วมพบผู้ปกครองในห้องเรียนกับครูที่ปรึกษา เพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเสื้อผ้าของนักเรียนและชี้แจ้งเรื่องความประพฤติและข้อตกลงของห้องเรียน
       และเสร็จสินการประชุมในเวลา 13.00 น
และเลิกเรียนเวลา 16.00 น

วันนนี้ได้เรียนรุ้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครองและประชุมเพื่อหาทางแก้ไข ในที่สุดก้ผ่านไปได้ด้วยดี

กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555

          กิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาสัปดาห์แรก กิจกรรมส่วนให้เป้นกิจกรรมที่พัฒนาดรงเรียนและอบรมครูนักเรียน
          กิจกรรม วันที่ 23 พฟษภาคม 2555
                         - รับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนเป็นวันแรกของการเปิดเทอม
                         - ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมคุรครูและนักเรียน
                         - เข้าร่วมประชุมครูของโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 เพื่อทำความเข้าใจในการเป็นครูของโรงเรียนและกฎ กติกา การเรียนการสอนของครูเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน และได้รู้จักครูพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาดูแลในระหว่างที่ฝึกสอนที่ดรงเรียนบ้านท่าเรือที่ 30
                         - เข้าห้องเรียนพร้อมครูพี่เลี้ยงเพื่อทำความรู้จักกับนักเรียน
                         - ครูพี่เลี้ยงแบ่งงานภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบให้ และทำการจัดแบ่งตารางเรียนให้เราเพื่อที่จะได้สอนได้ลงตัว
                          - ส่งนักเรียนกลับบ้าน 16.00 น และเดินทางกลับบ้าน

กิจกรรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
                        - เดินทางมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจรรมโฮมรูมของชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
                        - และเข้าสอนนักเรียนตามตารางเรียนที่ครูพี่เลี้ยงได้แบ่งให้
                        - ส่งนักเรียนกลับบ้าน 16.00น และเดินตามกลับบ้านหลังจากที่นักเรียนเดินทางกลับบ้านหมดแล้ว

กิจกรรมวันนที่ 25 พฤษภาคม 2555
                        - 7.00 น รับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียน
                        - ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมในห้องเรียน
                        - เข้าร่วมประชุมครูเตรียมความพร้อมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
                        - ช่วยจัดห้องประชุมและเตรียมพื้นที่สำหรับประชุมผู้ปกครอง
                        - 16.00 น นักเรียนเดินทางกลับบ้าน

ในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมค่อนข้างพร้อมแล้วสำหรับการเรียนการสอน และจากที่ได้มาอยู่โรงเรียนตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนทำให้รู้ว่าทางโรงเรียนต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน และต้องอดทนมากต่อความเหนื่อยและค่อนข้างไม่ราบรื่นเพราะเพิ่งเปิดเรียนแต่หลังจากนี้ไปสักสัปดาห์โรงเรียนต้องพร้อมมากขึ้นและพร้อมที่จะพัมนานักเรียนให้ป็นนักเรียนที่ดีและตั้งใจเรียน รวมทั้งผมพร้อมที่จะพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างเต้มที่และจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จาการฝึกสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อไปเป้นครุดีที่ในอนาคต

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

เปิดโลกอาเซียนสนุกมากๆ พร้อมเเล้วครับ


ค่ายครูมืออาชีพ วันที่ 27 เมษายน 2555

วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการทำ blog ทำให้ได้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานของ blog และวันนี้ก็ได้ทำ blog การฝึกประสบการวิชาชีพครู เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศน์ และการบันทึกการทำงงานของเราเมื่อเราสอนหนังสือที่โรงเรียน เพื่อเป็นสื่ออีกทางที่คณะครูฝ่ายฝึกประสบการณ์ สามารถเข้ามาตรวจดูการทำงงานของเราผ่านทาง blog เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา และเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้จริง โดยใช้หลักการที่ว่า" Learning by doing"