วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ มิตรภาพ ที่ 30 / 28 พฤาภาคม 2555

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ มิตรภาพ ที่ 30/ 28 พฤาภาคม 2555
        กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าเป็รการลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน และเข้าประชุมดดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 8.30 น 
        และ12.00 น ร่วมพบผู้ปกครองในห้องเรียนกับครูที่ปรึกษา เพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเสื้อผ้าของนักเรียนและชี้แจ้งเรื่องความประพฤติและข้อตกลงของห้องเรียน
       และเสร็จสินการประชุมในเวลา 13.00 น
และเลิกเรียนเวลา 16.00 น

วันนนี้ได้เรียนรุ้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครองและประชุมเพื่อหาทางแก้ไข ในที่สุดก้ผ่านไปได้ด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น