วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 มีดีงนี้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
          ตั้งแต่เวลา7.00-7.30 - ดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และห้องเรียน
                           7.45-8.00 - เข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                           8.00-8.30 - พานักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรม ออมทรัพย์ Home Room ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
                           8.30-11.30 - เข้าสอนหนังสือและตักอาหารให้นักเรียนทานจนครบทุกคน
                            12.30-14.30 - นั่งทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ห้องครูฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
                            16.00 เป็นเวลาเลิกเรียนส่งนักเรียนกลับบ้านและเดินทางกลับบ้าน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
           ตั้งแต่เวลา 7.00-8.30 -  ดูและความสะอาดเขตพื้นที่ ความสะอาดของห้องเรียน ร่วมทำกิจกรรมออมทัพย์ และกิจกรรม Home Room นักเรียนชั้นประถมศึคกษาปีที่ 5/1
                             8.30-11.30 - เข้าสอนนักเรียน และช้วยแม่ครัวตักข้าวใส่จานให้นักเรียน และช่วยกันตักแกงให้กับนักเรียนทานข้าวเที่ยงจนครบทุกคนหลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง
                              12.30-16.00 - เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาค บ่าย ที่นักเรียนต้องเรียนต่อในรายวิชาต่างๆ และเดินทางกลับบ้านในเวลาเลิกเรียน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
            ตั้งแต่เวลา 7.30-830 - ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบ และทำกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมในห้องเรียน
                               8.30-9.30 - นั่งเตรียมตัวสอนในชั่วโมงถัดไป
                               9.30-10.30 - สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
                               10.30-12.30 - หลังจากสอนหนังสือเสร็จแล้วก้อช่วยแม่ครัวตักข้าวใส่จานและรอรับนักเรียนเข้ารับประทานอาหารในเวลาตอนเที่ยง
                               12.30-16.00 - นั่งผ่อนคลายและนั่งเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งครูพี่เลี้ยงก่อนนำไปสอน และเดินทางกลับบ้านในเวลาเลิกเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น