วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมตั้งแต่วันที่1-7 มิถุนายน 2555

วันที่ 1 มิถุนายน 2555
              ตั้งแต่เช้า ดูแลความสะอาดของเขตพื้นที่และร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมนักเรียน
              ตอนเที่ยง  ช่วยแม่ครัวตักข้าวตักแกงให้กับนักเรียนทุกคนได้ทานอาหารพร้อมกัน
              ตอนบ่าย สอนหนังสือนักเรียน และส่งนักเรียนกลับบ้านในเวลา 16.00 น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2555
             ตั้งแต่เช้า7.00-8.30 - นักเรียนทำความสะอาดห้องเรีบยน ทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเริ่มเข้าเรียนในเวลา 8.30 น. กระผมสอนนักเรียนชั้น ป.5/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1
             ตั้งแต่เวลา 11.30-13.30 - นักเรียนรับประทานอาหารเที่ยง และเข้าเรียนในเวลาถัดมา และกระผมก็เตรียมตัวสอนในเวลา 13.30-14.30
            14.30-15.30 ผมสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 นักเรียนชั้น ป.6/2
             16.00 น. เดินทางกลับบ้าน

วันที่ 5 มิถุนายน 2555
             วันนี้ผมมีสอนตั้งแต่10.30-11.30 และเป็นเวลาพักทานอาหารกลางวัน
              เวลา 13.30-15.30 ผมมีสอนหนังสือนักเรียนชั้น ป.6/1 และ ป.5/2
              และเวลา 16.00 ผมเดินทางกลับบ้านพร้อมนักเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2555
              กิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมสบายๆๆๆสบาย ช่วยงานครูพี่เลี้ยง ช่วยงานสอนครูต่างชาติ และช่วยเพื่อนครูดูแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกัน และตอนเที่ยงก็ช่วยแม่ครัวตักอาหารใส่จานให้นักเรียนทาน และตอนบ่ายเข้าร่วมประชุมกับคณะครูอาจารย์ที่ โรงเรียน และเดินทางกลับบ้าน เวลา 16.00 น

วันที่ 7 มิถุนายน 2555
               กิจกรรมในวันนี้ตั้งแต่เช้าก็ช่วยดูแลเรื่องความสะอาดของเวรประจำวันของห้องเรียนชั้น ป.5/1 เพื่อดูความสะอาดและความเรียบร้อย และร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าสอนนักเรียนในเวลา 9.30-10.30 และพักทานอาหารกลางวันพร้อมนักเรียน 11.30-12.30 และเริ่มเรียนชั่วโมงถัดไป และส่วนผมตอนบ่ายไม่มีการเรียนการสอนนั่งทำงานของตนเองทางด้านงานสอน และการตรวจการบ้านนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น